Tranh tụng và tư vấn dân sự

Đất đai, hành chính, lao động, hôn nhân – gia đình, bảo vệ quyền lợi cho bị can bị cáo, đương sự ….