Hướng dẫn mới về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày 26/06/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Hướng dẫn số 26/HD-VKSTC về việc triển khai kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Theo đó, để thực hiện tốt công tác kiểm sát tha tù trước thời hạn có điều kiện VKSND tối cao lưu ý VKSND cấp tỉnh và VKS quân sự các cấp một số nội dung như sau:

Mỗi năm có 3 đợt xét tha tù trước thời hạn có điều kiện: Dịp 30/04, dịp 02/09 và Tết Nguyên Đán hàng năm; việc lập hồ sơ xét, đề nghị và thẩm định phải hoàn thành trước các ngày 15/04, 15/08, 31/12 tương ứng với mỗi đợt.

Khi tiến hành kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện phải đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP ngày 24/04/2018.

Nếu phát hiện phạm nhân đủ điều kiện nhưng không được trại giam, trại tạm giam, Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện đề nghị thì Viện kiểm sát cấp có thẩm quền cần ban hành văn bản yêu cầu lập hồ sơ đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện.

VKSND cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo VKSND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự cấp huyện nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú.

Nếu phát hiện người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm quy định tại Khoản 4, Điều 66 Bộ luật Hình sự 2015 thì kiểm sát việc lập hồ sơ, danh sách đề nghị hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Hướng dẫn 26/HD-VKSTC có hiệu lực từ ngày 26/06/2018.

Nguồn: http://vuanhlaw.com.vn